Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen Công ty CP Du lịch Bạc Liêu đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2018 và tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội Du lịch - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU

Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen Công ty CP Du lịch Bạc Liêu đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2018 và tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội Du lịch