Giấy Chứng nhận và Quyết Định Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu là điểm Du lịch Tiêu biểu ĐBSCL năm 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU

Giấy Chứng nhận và Quyết Định Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu là điểm Du lịch Tiêu biểu ĐBSCL năm 2018