TOKYO – YAMANASHI – FUJI - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU

TOKYO – YAMANASHI – FUJI

Thời gian: 4 ngày

Giá VNĐ: 24,900,000 VNĐ

Phương tiện:máy bay

Khách sạn:

Ngày khởi hành: Ngày 17 – 20/10/2019 25 – 28/10/2019

Nơi khởi hành:

Liên hệ:0291. 3824 272 - 3826 534 0948.042.049 (Ms Thật)

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

CHI TIẾT DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ

Du lịch Nước Ngoài

Giá 1 khách: 14,990,000 VNĐ XEM CHI TIẾT

TOKYO – YAMANASHI – FUJI

4N | Phương Tiện:
Giá 1 khách: 24,900,000 VNĐ XEM CHI TIẾT
Giá 1 khách: 7,990,000 VNĐ XEM CHI TIẾT

SINGAPORE- MALAYSIA

| Phương Tiện:
Giá 1 khách: 9,990,000 VNĐ XEM CHI TIẾT